Tavoitteet antavat suunnan tekemiselle ja ohjaavat toimintaamme. Rajaavatko tai rajoittavatko tavoitteet toimintaa? Kyllä, mutta eikö jollain tavalla suunnattu toiminta ole yleensä se mitä haetaan?
Tavoitteet kannattaa asettaa viisaasti ja harkiten, kuitenkin isosti ajatellen. Tavoitellaan todellista muutosta ja kehittymistä sekä mikä oleellista kirjataan tavoitteet ylös ja sanotaan ne ääneen. Liian usein törmäämme siihen että tavoitteet on keskusteltu yhdessä ja kaikki ”tietävät” ne, mutta todellisuudessa jokainen toimii oman tulkintansa mukaan.

Eri näkökulmista asetettujen kehittämistavoitteiden tulee olla linjassa keskenään. Tämä vaatii avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta toimijoiden välillä sekä joustavuutta ja rohkeutta. Toimijat vaihtelevat kehittämiskohteen mukaan. Esimerkiksi koulutusten suunnittelussa tavoitteita on tilaajaorganisaatiolla, osallistujilla ja kouluttajalla. Organisaation toiminnan kehittämisessä näkemyksensä on ainakin johdolla, yksiköillä, tiimeillä, yksilöillä, asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla. Linjakkuus eri näkemysten välillä on avain tuloksellisuuteen.

Olisiko aika siirtää tavoitteet päästä paperille?
Uskallatko asettaa konkreettisia tavoitteita ja sitoutua niiden saavuttamiseen?
Pystytkö tekemään yhteistyötä tavoitteiden asettamiseksi ja saavuttamiseksi?

Tavoitteiden kirjaaminen, konkretisoiminen ja kiteyttäminen saattaa olla yllättävän haastavaa. Seuraavat työkalut auttavat tässä työssä.

Hyvän tavoitteen määritelmä – SMART

Hyvän tavoitteen määritelmistä yksi tunnetuimmista on SMART. Täyttääkö omat tavoitteesi alla olevat määritelmät? Oletko vienyt asiaa jo eteenpäin ja miettinyt tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaa resursointia ja aikatauluttanut toiminnan?

smart

Osaamistavoitteiden kirjoittaminen – Bloomin taksonomia

Apuna osaamistavoitteiden kirjoittamisessa voi käyttää Bloomin taksonomiaa, joka on esitelty alla olevissa kuvissa. Valitse ensin mille askelmalle haluat päästä eli minkä tasoista osaamista lähdetään tavoittelemaan. Tämän jälkeen kirjoita tavoite. Tarkista että tavoitelause sisältää verbin joka konkretisoi kehittymisen. Esimerkkejä kullekin tasolle sopivista verbeistä löydät askelmien vierestä. Tavoite on tarpeeksi konkreettinen jos pystyt mittaamaan tai arvioimaan sen toteutumista.

taksonomia
Hyvä osaamistavoite:
• määrittelee MITÄ tulee osata ja MITEN.
• on kirjoitettu kehittyvän kohteen näkökulmasta (yksilö, ryhmä, organisaatio).
• määrittää saavutettavan osaamisen tason.
• voi liittyä tietoihin, taitoihin tai asenteisiin.
• on konkreettinen ja sen saavuttamista voidaan arvioida ja mitata.
• ohjaa kaikkea osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa!

Konkreettiset tavoitteet eivät vain anna suuntaa ja ohjaa toimintaa. Ne ovat myös mainio motivaattori ja toiminnan arvioinnin väline.

Miten voi tietää että ollaan onnistuttu jos konkreettisia tavoitteita ei ole asetettu?

haasteHaaste:
Konkretisoi eri tasoiset tavoitteet kirjalliseen muotoon.
Tee yhteistyötä.
Kommunikoi tavoitteet kunnolla.
Aloita tänään.