Oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja ja business coach, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Anniina auttaa kirkastamaan tavoitteet ja puskee positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Intohimona parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen.

Anniinalla on yli 18 vuoden kokemus tuloksellisesta osaamisen kehittämisestä sekä vaikuttavista muutos- ja kehittämisprojekteista. Koulutukseltaan Anniina on diplomi-insinööri, business coach master ja NLP-master, jolla on myös pedagoginen opettajanpätevyys.

27 -vuoden kokemus yrittäjyydestä, perustanut kolme ja myynyt kaksi yritystä. Laaja kokemus myynnin- ja markkinoinnin kehittämisestä, taloushallinnon tehostamisesta sekä seurantajärjestelmien systemaattisesta kehittämisestä ja rakentamisesta. Minnan laaja eri toimialojen tuntemus mahdollistaa nopean hahmotuksen yrityksien ongelmakohdista ja niiden ratkaisemisen yhdessä yrittäjän kanssa. Pitkäjänteinen yhteistyö kuntasektorin kanssa on tuonut myös siellä asioiden etenemisen viennin taidon.

Koulutukseltaan Minna on yo-merkonomi, joka on täydentänyt osaamistaan lukemalla kasvatustieteitä ja psykologiaa Turun Yliopistossa. Hän on sertifioitu Business coach, NLP-master sekä Mindfulness -ohjaaja.

Työyhteisön ja osaamisen kehittäjä, jolle työnteko on tavoitteisiin sitoutumista, toisten kanssa onnistumista, verkostoissa toimimista, innostamista ja innostumista, yhdessä oppimista ja rohkeutta kokeilla, kokonaisuuksien hahmottamista, organisaatiotajua ja positiivista nöyryyttä muutosten hitauden edessä.

Riikalla on yli 20- vuoden kokemus strategisesta osaamisen kehittämisestä ja toiminnan jalkauttamisesta organisaation kaikilla tasoilla. Koulutukseltaan Riikka on kasvatustieteen maisteri sekä yhteisötyönohjaaja.

Johanna on pedagogisella opettajan pätevyydellä varustettu tekniikan tohtori ja ohjaava opettaja. Kouluttajana Johannalle on tärkeää, että osallistujat saavat mukaansa sekä hitaammin sulavaa teoreettista tietoa, että heti soveltamiskelpoisia käytännön ideoita. Johanna on kouluttanut opettajia, kouluttajia ja asiantuntijoita yli 20 vuoden ajan useissa eri yliopistoissa ja muissa organisaatioissa. Johannan intohimona on viimeisimmän tutkimustiedon omaksuminen ja sen soveltaminen käytäntöön.

Luova ja monipuolinen uuden rakentaja, joka haastaa sekä kollegansa että asiakkaat positiivisella tavalla. Anna käsikirjoittaa, ohjaa, näyttelee ja fasilitoi organisaatioiden tukena. Hän yhdistää sujuvasti draaman, improvisaation ja klovnerian keinot perinteisempiin menetelmiin ja rakentaa näiden avulla oivalluksia ja syvempää ymmärrystä työyhteisöjen kehittämistarpeisiin liittyen. Anna on erityisen kiinnostunut vuorovaikutuksesta yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasoilla sekä kumppanuuksissa eri toimijoiden välillä.

Koulutukseltaan Anna on teatteri-ilmaisun ohjaaja ja musiikkipedagogi.

Kumppaneitamme