• Oletko miettinyt miksi toiset koulutukset tai tilaisuudet ovat niin paljon parempia, innostavampia ja onnistuneempia kuin toiset?
  • Haluatko sinä olla se, jonka koulutus saa loistavaa palautetta, ja jonka koulutus tai puheenvuoro saa ihmiset innostumaan, inspiroitumaan ja oppimaan?
  • Haluatko varmistaa, askel kerrallaan että pääsette osallistujien kanssa yhdessä tavoitteeseen?

Onnistuneen koulutustilanteen suunnittelu ja pitäminen vaativat sisällön asiantuntijuuden lisäksi ymmärrystä oppimisesta sekä koulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Askel 1

Oletko pysähtynyt miettimään, minkälainen näkemys itselläsi on oppimisesta ja oppimisprosessin tukemisesta? Oli näkemyksemme millainen tahansa, niin se joko tiedostetusti tai tiedostamatta ohjaa toimintaamme. Omat kokemuksemme ja saamamme mallit ovat vahva voima toimintamme taustalla. Näiden pohtiminen sekä nykytutkimuksesta saadun tiedon ääreen pysähtyminen luovat pohjan onnistuneiden tilaisuuksien rakentamiselle ja toteuttamiselle.

Askel 2

Hyvä vuorovaikutus on tärkeä elementti onnistuneessa tilaisuudessa ja sen eteen kannattaa tehdä töitä. Oletko suunnitellut vuorovaikutuksen rakentamisen osaksi koulutustasi? Hyvän vuorovaikutuksen rakentaminen lähtee usein liikkeelle jo ennen itse koulutusta ja jatkuu sen aikana ja jälkeen. Pysähdy miettimään minkälaisella viestinnällä ja menetelmillä rakennat innostavan ja aktiivisen yhdessä oppimisen ilmapiirin. Muistathan että oma innostuksesi tarttuu myös osallistujiin!

Askel 3

Millainen on hyvä kouluttaja ja miten hän toimii? Minkälainen sinä itse tyypillisesti olet kouluttajana? Minkälainen toiminta edistäisi parhaiten tilaisuuden tavoitteiden saavuttamista? Mieti, osaatko olla joustava ja muokata omaa toimintaasi sekä ottaa rohkeasti roolisi tilanteen vaatimalla tavalla. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa toimia eikä meidän kaikkien tarvitse mahtua samaan muottiin.

Askel 4

Mitkä ovat onnistuneen koulutuksen suunnittelun vaiheet? Etenetkö suunnitelmallisesti askel askeleelta kaikki näkökulmat huomioiden? Tärkeintä on muistaa että koulutuksen rakentamisen kulmakiviä ovat: konkreettisten tavoitteiden asettamien ja tilaisuuden rytmitys. Kaikki muu on alisteista tavoitteelle ja jokaisen valintamme tulee edistää tavoitteiden saavuttamista. Pysähdy miettimään pystytkö perustelemaan tekemäsi valinnat. Ajankäytön suunnittelu on tärkeää; aika on rajallista ja oppimisen into katoaa kiireeseen.

Askel 5

Mitkä ovat sinun lempimenetelmiäsi? Oletko pysähtynyt miettimään palvelevatko ne juuri kyseisen tilaisuuden tavoitteiden saavuttamista parhaalla mahdollisella tavalla? Oman menetelmäpankin laajentaminen ja syventäminen on kouluttajan tärkeä työkalu. Joskus on tarpeen käyttää myös sellaisia menetelmiä, jotka eivät ole itsellesi kaikkein luontevimpia. Menetelmien käytön keston suunnittelu ja rytmitys takaa osallistujien vireystilan pysymisen korkealla. Ethän halua, että kukaan nuokkuu sinun osuutesi aikana!

Askel 6

Mistä tietää että koulutus tai muu tilaisuus on onnistunut? Palautteen pyytäminen ja antaminen ovat äärimmäisen tärkeitä kehittymisen ja kehittämisen elementtejä. Minkälaisesta palautteesta osallistujille olisi eniten hyötyä? Entä miten pystyt arvioimaan tilaisuutesi vaikuttavuutta pienessä tai isossa mittakaavassa? Suunnittele palautteen antaminen ja vaikuttavuuden arviointi alusta asti osaksi tilaisuuttasi.

haaste

Haaste: Listaa ylös omat vahvuutesi kouluttajana ja mieti miten hyödynnät niitä jatkossa vielä paremmin. Kirjaa ylös myös omat kehittymiskohteesi. Valitse 1-2 asiaa joita lähdet kehittämään seuraavan kahden kuukauden aikana.

 

 

 

Olet tervetullut paneutumaan syvemmälle näiden asioiden äärelle Tehokas koulutussuunnittelu- suunnittele paremmin, toteuta kiinnostavammin (2 pv) -koulutukseemme maaliskuussa tai marraskuussa 2016 Helsinkiin:

https://taitotraining.fi/faq-items/tehokas-koulutussuunnittelu/
https://taitotraining.fi/koulutuskalenteri/