Tilaa meidät kouluttamaan, fasilitoimaan tai coachaamaan.
Tule mukaan avoimiin koulutuksiimme.

Koulutamme itse seuraavilla teemoilla: Asiantuntija kouluttajana, Fasilitointi ja fasilitaattorina toimiminen, Tehokkaiden tilaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen, Kokousten kehittäminen, Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Työnopastus ja mentorointi, Ryhmän toiminnan kehittyminen ja ohjaaminen sekä Menetelmämestari: monipuoliset menetelmät tilaisuuksien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Katso koulutuskalenterimme ja ilmoittaudu koulutuksiin!

Olemme kokeneita fasilitaattoreita ja tulemme mielellämme suunnittelemaan yhdessä ja/tai fasilitoimaan tilaisuutenne.

Tarjoamme organisaationne ryhmille coachausta eli työnohjausta. Työnohjaus antaa eväitä työpaikan ryhmille tai koko työyhteisölle työn sujumisen kehittämiseen, päätöksentekoon, yhteisten tavoitteiden asettamiseen, ongelmien määrittämiseen ja ratkaisemiseen.

Yhteistyöesimerkkejä koulutuksista:

Fortum_logo

Tilaisuuksien suunnittelu, vetäminen ja fasilitointi
Päivän mittaisen koulutuksen pääteemoja olivat: tavoitteellisen tilaisuuden suunnittelu ja rakentaminen, tilaisuuden vetäjän roolin valinta ja vaikutus toimintaan, fasilitaattorina toimiminen, fasilitointiprosessin rakentaminen sekä työkaluja fasilitoinnin eri vaiheisiin.

Kokousten kehittäminen
Koulutuksen päätavoitteena oli tehostaa kokouskäytäntöjä ja saada jatkossa yhdessä käytetystä ajasta mahdollisimman paljon hyötyä irti. Koulutuksessa käytiin läpi onnistuneen kokouksen suunnittelun kulmakivet, tutustuttiin erilaisiin menetelmiin, joita kokouksissa voi käyttää sekä luotiin yhteiset pelisäännöt kokousten rakentamiselle ja toteutukselle sekä vetäjän/koollekutsujan että osallistujan näkökulmista.

toyota_logo

Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot johtamiskoulutuksessa
Koulutuspäivä pidettiin osana organisaation johtamiskoulutusta. Päivän tavoitteena oli vahvistaa osallistujien esiintymistaitoja niin esimiehen roolissa kuin muussa työssä. Koulutuksen pääteemoja olivat: esimies viestijänä, esimiehen erilaiset viestintätilanteet, hyvän ja vakuuttavan esiintymisen perusteet, oman ilmaisun tiedostaminen ja siihen vaikuttaminen, vaikuttavan puheenvuoron laadinta ja pitäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Menetelmämylly
Koulutuspäivän tavoitteena oli laajentaa ja monipuolistaa osallistujien koulutusmenetelmäosaamista ja rohkaista uusien menetelmien käyttöön. Koulutukseen oli valittu laaja kirjo kyseisen organisaation koulutuksiin hyvin soveltuvia menetelmiä, joiden käyttöä ja soveltamista harjoiteltiin aktiivisesti yhdessä.

Outotec_logo

Kouluttajakoulutus: Asiantuntija kouluttajana
Viiden päivän kestoisen koulutuksen tavoitteena oli antaa kouluttajan roolissa toimiville asiantuntijoille erinomaiset valmiudet tehokkaiden ja toimivien koulutusten suunnitteluun sekä toteutukseen. Koulutus rakennettiin innostavaksi oppimisprosessiksi, jossa lähikoulutuspäivät sekä itsenäisesti/pienryhmissä tehtävät harjoitukset rytmittyivät tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Koulutuksen pääteemoja olivat: Oppiminen, aikuinen oppijana, koulutuksen ja koulutusmateriaalin suunnittelu, tehokkaan oppimisprosessin rakentaminen ja tukeminen, koulutusmenetelmien valinta ja soveltaminen, oppimisen arviointi, kouluttajana kehittyminen sekä esiintymis- ja vuorovaikutustaidot. Koulutuksen aikana kehitettiin useita koulutuksia osaksi organisaation koulutustarjontaa.

Prosessijalkauttajien koulutuksen tehopäivä
Koulutuspäivän tavoitteena oli antaa prosessiammattilaisille eväitä prosessin jalkauttamiseen ja siihen liittyvien koulutusten rakentamiseen sekä käytännön toteuttamisen. Päivän teemoja olivat: hyvän koulutuksen kulmakivet, aikuisen oppimisen tukeminen sekä onnistuneen koulutuksen rakentaminen ja toteuttaminen. Päivän aikana lähdettiin yhdessä rakentamaan oman koulutuksen toteutussuunnitelmaa.

LUT_logo

Projektiopetuksen teemapäivät
Koulutuspäivien tavoitteena oli vahvistaa opetushenkilökunnan projektioppimiseen liittyvää osaamista ja tukea projektioppimisen kurssien rakentamista. Ensimmäisessä koulutuspäivässä käsiteltiin toimivan opetuksen rakentamista, projektioppimiseen perustuvan kurssin suunnittelua sekä teoriassa että käytännön harjoitusten kautta osallistujien omaan työhön soveltaen. Toisessa koulutuspäivässä keskityttiin ryhmädynamiikkaan, sen kehittymiseen ja ryhmän toiminnan ohjaamiseen. Myös tässä päivässä teorian rinnalla suunniteltiin ohjatusti käytännön toteutusta omalla kurssilla.