Haluatteko laaja-alaista osaamista ja kokemusta tukemaan toimintaanne? Kaipaatteko neutraalia näkemystä ja suunnannäyttäjää kehittämistyönne tueksi? Olisiko lisäkäsistä ja uusista ajatuksista apua? Tarvitsetteko aikaansaavaa vetäjää kehittämisprojektiinne? Tulemme osaamisen kehittämisen ammattilaiseksi, koulutuspäälliköksi, suunnittelijaksi, konsultiksi tai hankeosaajaksi työskentelemään kanssanne. Meillä on vankka kokemus erilaisissa tehtävissä toimimisesta osaamisen kehittämiseen liittyen ja haluamme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne. Yhteistyön kesto ja laajuus rakennetaan aina yhdessä teidän tarpeistanne ja tavoitteistanne lähtien.

Yhteistyöesimerkit

Marioff_logo

Kansainvälisen partnerien osaamisenkehittämis- ja sertifiointiohjelman konseptointi ja rakentaminen. Koulutusyksikön rakentamisen tukeminen ja koulutusprosessien määrittely sekä kuvaaminen. Koulutusohjelmien ja yksittäisten koulutusten rakentamisen tuki. Sisäisten osaamisen kehittämistarpeiden analysointi ja niiden kehittämisen linkitys osaksi ohjelmaa. Standardoitujen toimintamallien, työkalujen ja prosessien kehittämisen tuki. Uusien toimintatapojen käyttöönottoa vahvistettiin kehitystyön rinnalla tapahtuneella kouluttajakoulutuksella.